Category Archives for "Incompany training"

​Teameffectiviteit

TEAMEFFECTIVITEIT

Teamtrainingen, het Spectrumtraject® of de combinatie?

De resultaten: gemotiveerde medewerkers, een betere sfeer en betere prestaties. 
Voor het verbeteren van teameffectiviteit maken wij trainingen en/of trajecten op maat. De meest ingezette onderdelen voor teameffectiviteit zijn:
- het Spectrumtraject®;
- de training 'Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen';
- de training 'Verschil in focus: positie/prestatie/relatie'.
Opdrachtgevers geven aan dat de resultaten van de trainingen apart, maar ook in combinatie met het  Spectrumtraject®, vaak boven verwachting zijn.

DE RESULTATEN VAN HET SPECTRUMTRAJECT®
- Teamleden die hun verantwoordelijkheid nemen en denken in oplossingen;
- Afname van irritaties, klaaggedrag en schuld afschuiven;
- Effectievere en constructievere communicatie en samenwerking;
- Een hogere arbeidstevredenheid en een betere werksfeer;
- Tijd- en kostenbesparingen (kortere vergaderingen, afname klaagtijd, faalkosten, etc.);
- Verhoging van de productiviteit en betere resultaten.

OORZAAK VAN HET RESULTAAT
Gedurende en na het Spectrumtraject® waarin de focus ligt op reflecterend leren:
- leggen de teamleden zélf de vinger op de zere plek en bepalen zij zélf de mate van urgentie tot veranderen;
- wordt door bovenstaande de eigen motivatie tot veranderen geactiveerd;
- vergroot het zelf-oplossend vermogen van de teamleden;
- ligt de focus op oplossings- en resultaatgericht denken;
- worden de kwaliteiten van de teamleden optimaal benut;
- nemen klagen en schuld afschuiven sterk af;
- nemen stress, onderlinge irritaties en frustraties sterk af;
- nemen ziekteverzuim en ongewenste uitstroom af.

HET SPECTRUM TRAJECT® 
Het traject start met de Spectrum Energiemeting®. Dit is een individuele meting waarin de teamleden aangeven waarvan ze energie krijgen en waaraan ze energie verliezen. Per onderdeel geven zij de mate van urgentie (prioriteit) aan, waarin zij verandering willen zien. Gedurende praktische teamsessies, waarin reflecterend leren voorop staat, krijgen teamleden direct handvatten om zelf tot verbetering over te gaan. Veranderingen zijn direct zichtbaar. Hierdoor worden teamleden steeds enthousiaster en motiveren zij zichzelf en hun teamgenoten om door te pakken en de gewenste resultaten te realiseren. Het grootste gedeelte van het traject vindt plaats tijdens teammeetings. Hierdoor is de tijdsinvestering in relatie tot het rendement, minimaal.

HET STAPPENPLAN VAN HET SPECTRUMTRAJECT®

1. Het management bepaalt maximaal 6 onderwerpen voor de Spectrum Energiemeting®.
2. Een korte introductieworkshop voor inzicht in de methodiek van de meting (1 dagdeel).
3. Metingen van alle teamleden: 1-op-1 met de Spectrum Coach (1,5 uur per teamlid).
4. Teambijeenkomst: Bespreking meetresultaten en handvatten tot resultaatverbetering (1 dagdeel).
5. Begeleiding tijdens reguliere meetings (minimale tijdsinvestering, maximaal rendement).
6. Tussentijdse evaluatie met het management team.
7. Indien gewenst tussentijds aanvullende trainingen afgestemd op de doelstelling.
8. Evaluatie met de opdrachtgever en bespreking van het Spectrumtraject®.

METINGEN EN ONDERWERPEN
Vaak gekozen onderwerpen voor de Spectum Energiemetigen®  zijn:
- interne communicatie
- samenwerking
- vergaderingen
- plannen & organiseren
- klantgerichtheid
- persoonlijke ontwikkeling
- communicatie vanuit management

Een voorbeeld van een meting op het onderwerp werkoverleg:
- Energiewinst: collegialiteit. Mate van winst: het heeft positieve uitstraling op andere aspecten van mijn werk.
- Energieverlies: er wordt teveel gepraat, acties blijven uit. Urgentie: Verandering gewenst binnen 6 maanden.

WAT MAAKT DAT HET SPECTRUMTRAJECT® WERKT? 
Door de opzet van het traject motiveren teamleden zichzelf én elkaar om op constructieve wijze te veranderen. Er wordt draagvlak gecreëerd doordat teamleden vanaf de start van het traject zélf de vinger op de zere plek leggen en zélf de urgentie en prioriteiten van gewenste verandering aangeven. Door praktische handvatten en direct zichtbaar resultaat, worden teamleden steeds enthousiaster om zelf door te pakken en de gewenste resultaten te realiseren.

TRAININGEN DIE TIJDENS HET SPECTRUMTRAJECT® VAAK INGEZET WORDEN:
- Denkpatronen, communicatie en gedragsstijlen (inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen);
- Verschil in focus: positie/prestatie/relatie (de handleiding en het vertaalwoordenboek per focus);
- Effectief beïnvloeden (hoe krijg ik de ander gemotiveerd en/of gemakkelijker mee?);
- Een krachtige boodschap.

REFERENTIE
"Veranderingen doorvoeren in een organisatie stuit veelal op weerstand. De combinatie van het traject en de training 'positie/prestatie/relatie' binnen onze teams, heeft veel impact. De teams zijn met behulp van korte begeleidende sessies vooral zelf aan de slag gegaan. Sindsdien is er een betere werksfeer, vergaderen ze veel korter, leveren ze een positieve en actieve bijdrage aan de verbeteringen binnen de organisatie en nemen ze zichtbaar meer eigen verantwoordelijkheid. Vanwege de successen gaan we dit traject ook bij andere afdelingen opstarten.
Directeur internationale organisatie.

HET SPECTRUMTRAJECT®
Een paar keer per jaar is er 50% ESF-subsidie mogelijk! informeer bij ons!
Bij veel teamleden en teams blijkt er snel winst te behalen als het gaat om (team)effectiviteit. Hoe meer plezier/voldoening teamleden ervaren (ofwel hoe meer energie ze van iets krijgen), des te meer werk ze kunnen verzetten. Hoe meer energie ze verliezen, des te minder werk ze kunnen verzetten. Wat blijkt: energiewinst en -verlies zijn meetbaar en snel beïnvloedbaar! Dit traject start met de Spectrum Energiemeting®. Daarna volgt het Spectrumtraject® waarin reflecterend leren voorop staat. Resultaten zijn direct zichtbaar.

KENNISMAKINGSWORKSHOP TEAMEFFECTIVITEIT
Ervaar zelf wat het Spectrumtraject® voor uw medewerkers, teams én de organisatie kan betekenen!
Wij organiseren regelmatig kennismakingsworkshops teameffectiviteit met hierin informatie over het Spectrumtraject® en een korte workshop: Triple focus: positie/prestatie/relatie. Deze kennismakingsworkshops geven direct inzichten en tools. Ze zijn gratis voor directeuren, managers en HR-professionals. Ga hier naar de beschrijving en data.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

TRAJECT OP MAAT
het spectrumtraject® wordt altijd op maat gemaakt.

Neem contact met ons op en wij informeren je graag.
 

Functioneren, beoordelen én motiveren!

FUNCTIONEREN, BEOORDELEN ÉN MOTIVEREN!

Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen echt leuk zijn, dat blijkt uit het enthousiasme van onze deelnemers na afloop van deze training. Vaak worden deze gesprekken als verplicht nummer gezien en verworden deze gesprekken tot het staccato afwerken van de competentie lijst.

Hoe je hiervan een soepel verlopend, effectief én motiverend gesprek kunt maken, dat leren uw deelnemers in deze training. En verder: Het verschil in functionerings- en beoordelingsgesprekken, mijn houding, het bepalen van haalbare en meetbare doelstellingen.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum volgt
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)

Coachend leidinggeven

COACHEND LEIDINGGEVEN

Goed bedoeld geven we onze medewerkers vaak tips over hoe ze iets het beste kunnen uitvoeren, voor elkaar kunnen krijgen, etc. Het is soms frustrerend om te zien, dat tips niet toegepast worden, terwijl wij weten dat ze voor ons zo goed werken of gewerkt hebben. Hoe dit komt, wordt in deze training duidelijk.

Deelnemers leren hoe zij samen met hun medewerker haalbare en aantrekkelijke doelen kunnen formuleren, hoe zij hun medewerker extra kunnen motiveren en hoe zij bewust gebruik kunnen maken van de verschillende niveaus van verandering. De leidinggevende kan hierdoor zelf een positief veranderingsproces bij zijn medewerker in gang zetten, met als resultaat een succesvollere medewerker.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum volgt
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)

Management met IMPACT®

MANAGEMENT MET IMPACT®

Hoe vertaal ik organisatiebeleid naar afdelingsprioriteiten? Hoe benader ik de verschillende medewerkers? Hoe verdeel ik mijn aandacht? Hoe motiveer ik mijn mensen en zorg ik ervoor dat mijn team ook als één team functioneert? Hoe zorg ik voor een open en prettige werksfeer?

In deze training leer je organisatiebeleid naar afdelings-prioriteiten te vertalen, medewerkers intrinsiek te motiveren en het team als team te laten functioneren. Het IMPACT-Decisionmodel® maakt onderdeel uit van deze training. Dit gespreksmodel toont de zes vragen die mensen zichzelf stellen om tot een besluit te komen en zes effectieve
strategieën om medewerkers op een prettige manier intrinsiek te motiveren.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum volgt
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)

Persoonlijke effectiviteit

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Vanuit authenticiteit, met zelfvertrouwen en plezier effectiever zijn en daardoor gestelde doelen gemakkelijker realiseren, dat is het doel van deze training. Wat zijn mijn persoonlijke doelen en hoe bereik ik die? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Wat zijn mijn drijfveren en waar sta ik voor? Wat is het effect hiervan in werk en privé? Waarin belemmer ik mijzelf en hoe kan ik dat constructief veranderen? Hoe krijg ik meer invloed op mijn eigen succes?

Vragen waar de deelnemer aan deze training antwoord op krijgt. Theorie, bewustwordingsoefeningen (en voor de 1-op1- training: individuele coaching) wisselen elkaar af. De trainingsinhoud wordt volledig afgestemd op de individuele doelstellingen, zodat de medewerker met meer plezier beter kan presteren.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum volgt
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)

Time-management

TIME-MANAGEMENT

Soms lijkt de tijd door onze vingers te glippen en wordt de to-do-lijst in ons hoofd steeds langer. Deze training bevat zowel bewustwordingsoefeningen, als veel praktische tips voor effectief tijdbeheer.

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de mentale aspecten om de ervaren werkdruk in frequentie te minimaliseren. Hierdoor kun je, ook bij extreme drukte, overzicht blijven behouden en de juiste dingen blijven doen. Dat is een kwaliteit die we kunnen leren.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)

​Invloed en eigen beïnvloedbaarheid

Feedback, MOtiveren en invloed op besluitvorming

Trigger de ander zodanig, dat hij of zij vanuit eigen motivatie jouw feedback opvolgt of akkoord wil gaan.

Jouw voorstel of feedback kan nog zo goed zijn, het is uiteindelijk de ander die er wel of niet iets mee doet. Trigger de persoonlijke motivatoren van de ander en vergroot hierdoor de kans op de door jouw gewenste uitkomst.

- Wil jij dat mensen sneller meewerken of akkoord geven op je voorstel?
- Wil jij dat ze jouw feedback en adviezen beter opvolgen?
- Ga jij soms akkoord terwijl je achteraf, liever nee had gezegd?

- Moet je jouw boodschap steeds herhalen, voordat de ander doet wat die moet doen?
- Heb je het idee macht nodig te hebben om de ander mee te krijgen?
- Stuit je soms op weerstand, weigering of demotivatie?

Wil jij anderen gemakkelijker meekrijgen en zelf minder beïnvloedbaar zijn, dan is deze training voor jou!

Deze training is effectief ten behoeve van: communicatie, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven,  coaching, consultancy en sales.

RESULTATEN
* Jij vergroot de kans, dat jij de ander op zodanige wijze meekrijgt dat de ander:
 - jouw advies of feedback zelf ook graag wil opvolgen;
 - zelf graag wil veranderen in de door jou gewenste richting;
 - vanuit eigen keuze akkoord gaat met jouw voorstel.
* Je kunt voorspellen wanneer je weinig tot geen kans maakt, dat de ander verandert.
*Je bent minder beïnvloedbaar, door inzicht in eigen motivatoren en triggers.

INHOUD TRAINING
Het onderstaande wordt steeds van twee kanten belicht: invloed en beïnvloedbaarheid.
- Het IMPACT- Beslismodel®: de 6 fasen van het beslisproces en 6 technieken t.b.v. besluitvorming.
- Het zodanig brengen van jouw boodschap, dat iemand aanhaakt en wil blijven luisteren.
- Het achterhalen van persoonlijke motivatieredenen, zorgen en behoeften.
- Het kunnen onderscheiden van en adequaat inspelen op: demotivatie, onzekerheid en zorgen.
- Het 'vertalen' van jouw doelstellingen naar persoonlijke motivatoren van de ander.
- Het vergroten van de motivatie tot veranderen/akkoord geven.
- Het aanzetten tot: actie, akkoord, het opvolgen van feedback of advies.
- Eigen triggers achterhalen die zorgen voor beïnvloedbaarheid en hoe dit te reduceren.

PS  Deze training richt zich op feedback voor de structurele verandering. De feedbackvormen: de tip ter verbetering, correctieve feedback, de drie Koninklijke keuzes en het impactvolle compliment worden kort aangestipt. 

WERKWIJZE
Je kiest een situatie waarin je feedback/advies wilt geven of een voorstel wilt doen of waarin het nog niet gelukt is. Tijdens de training krijg je praktische handvatten, waarmee je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. 

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum
Vr 21 juli

Tijden
9.30-17.00u

Locatie
Markstraat 29
4844CN Terheijden
(Breda)- NL

Investering 
€ 357,00* 
(zie voorwaarden 

in de brochure)


PS Deze training verzorgen wij ook incompany.

Constructief Beïnvloeden

CONSTRUCTIEF BEÏNVLOEDEN

Wil jij mensen gemakkelijker meekrijgen, zodat de ander enthousiast wordt voor jouw idee, akkoord gaat met jouw voorstel, jouw feedback en advies opvolgt, jouw product koopt, etc. Hoe beter je begrijpt hoe mensen tot een besluit komen, hoe groter de kans dat je de ander gemakkelijker mee krijgt. In deze training staat het IMPACT-Decisionmodel® centraal.

Dit model toont de zes vragen die mensen zichzelf stellen om tot een besluit te komen en zes effectieve strategieën om je gesprekspartner gemakkelijker te laten beslissen. Deze training richt zich op een effectieve wijze van beïnvloeding, gericht op de intrinsieke motivatie van de ander.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Di 2 apr + di 9 apr, 10-17u
Terheijden (Breda)


Investering € 599,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)


Deze training geven veel als incompany training.

Een krachtige boodschap

EEN KRACHTIGE BOODSCHAP

Direct toepasbare technieken voor het krachtig brengen van jouw boodschap, het boeien,  binden en enthousiasmeren van het publiek, op een zodanige wijze dat zij datgene met jouw boodschap doen, wat jij voor ogen hebt, waardoor jij jouw doel stellingen realiseert. T.b.v. advisering, mening geven, presentaties, debatteren, lezingen, presentaties, workshops en trainingen. Gegarandeerd zichtbaar resultaat!

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 
Deze training wordt overwegend incompany gegeven.

Heb je interesse om deel te nemen aan een open training, informeer dan wanneer deze training ingepland wordt.

Motiverende feedback

MOTIVERENDE FEEDBACK

De standaard manier van feedback geven is vaak gericht op de extrinsieke motivatie en de negatieve gevolgen voor de organisatie en de persoon. De vraag is of de ontvanger deze feedback (ook voor de lange termijn) ter harte neemt.

De kans is groot dat de feedbackgever dezelfde feedback vaker moet herhalen, omdat hij zich richt op een externe motivatie en een negatief gevolg. Wij leren uw medewerkers feedback te geven, gericht èn aansluitend op de intrinsieke motivatie of wel de belangen van de ontvanger, zodat de ontvanger intrinsiek gemotiveerd wordt en de feedback (ook op de lange termijn) in de praktijk brengt. De feedbackgever ziet direct resultaat van zijn feedback.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum volgt
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)