INVLOED EN EIGEN BEÏNVLOEDBAARHEID

Vrijdag 30 september van 10-17 uur

Hoe vergroot jij jouw invloed op de besluitvorming van de ander, zodat de ander enthousiast wordt over jouw idee, akkoord gaat met jouw voorstel, jouw feedback en advies opvolgt, jouw product koopt, etc.

Anderzijds: Wat maakt dat jij soms ongewild akkoord gaat, doet wat de ander jou vraagt of je schuldig voelt als je iets niet doet? Hoe beter je begrijpt hoe mensen (anderen en jijzelf) tot een besluit komen en wat hen motiveert, hoe groter de kans dat jij de ander gemakkelijker mee krijgt én hoe kleiner de kans dat een ander jou ongewild meekrijgt. In deze training staat het het IMPACT-Decisionmodel® centraal.

Dit model toont de zes vragen die mensen zichzelf stellen om tot een besluit te komen en zes effectieve strategieën om je gesprekspartner gemakkelijker te laten beslissen.

- Wil jij dat anderen sneller meewerken of akkoord geven op je voorstel?
- Wil jij dat ze jouw feedback en adviezen beter opvolgen?
- Heb je soms het idee macht nodig te hebben om de ander mee te krijgen?
- Ga jij soms akkoord terwijl je achteraf, liever nee had gezegd?
- Laat je je soms beïnvloeden terwijl je dat niet wilt?

Zo ja, dan is deze training voor jou! Deze training is effectief ten behoeve van:
het geven van feedback, advisering, verkoop, motiveren en het doen van een voorstel.

RESULTAAT
- Jij vergroot de kans om de ander op een zodanige wijze meekrijgen zodat de ander:
- vanuit zichzelf graag wil meebewegen in de door jou gewenste richting;
- jouw advies of feedback vanuit zichzelf wil opvolgen;
- vanuit eigen keuze akkoord gaat met jouw voorstel;
- Jij bent je bewust van jouw eigen drijfveren ('buttons'), waarmee anderen jou ongewenst kunnen beïnvloeden.
- Jij kunt bewust kiezen om wel/niet akkoord te gaan, mee te bewegen of advies of feedback op te volgen.

INHOUD TRAINING
Het onderstaande wordt steeds van twee kanten belicht: invloed en beïnvloedbaarheid.
- het IMPACT- Beslismodel®;
-het zodanig brengen van jouw boodschap, dat iemand aanhaakt;
- het achterhalen van persoonlijke motivatieredenen, zorgen en behoeften;
- het adequaat inspelen op: demotivatie, onzekerheid en zorgen;
- het 'vertalen' van jouw doelstellingen naar persoonlijke motivatoren en andersom;
- het vergroten van de motivatie tot veranderen/akkoord geven;
- het aanzetten tot: actie, akkoord, het opvolgen van feedback of advies;
- het achterhalen wat eigen beïnvloedbaarheid vergroot;
- inzicht in het reduceren van eigen beïnvloedbaarheid.

WERKWIJZE
Je gaat in deze training met een eigen praktijkcasus aan de slag, waarin het jou (tot nu toe nog) niet gelukt is om de ander in beweging te krijgen in de richting die jij graag wilt. Daarnaast achterhaal je wat maakt dat anderen jou soms beïnvloeden als jij dat niet wilt en hoe je dit kunt reduceren. Je krijgt praktische handvatten, waarmee je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum
Vr 30 sept 2022

Tijden
10-17u

Locatie
Markstraat 29
4844CN Terheijden
(Breda)- NL

Investering 
€ 297,00 
(zie voorwaarden 

in de brochure)