Feedback, MOtiveren en invloed op besluitvorming

Trigger de ander zodanig, dat hij of zij vanuit eigen motivatie jouw feedback opvolgt of akkoord wil gaan.

Jouw voorstel of feedback kan nog zo goed zijn, het is uiteindelijk de ander die er wel of niet iets mee doet. Trigger de persoonlijke motivatoren van de ander en vergroot hierdoor de kans op de door jouw gewenste uitkomst.

- Wil jij dat mensen sneller meewerken of akkoord geven op je voorstel?
- Wil jij dat ze jouw feedback en adviezen beter opvolgen?
- Ga jij soms akkoord terwijl je achteraf, liever nee had gezegd?

- Moet je jouw boodschap steeds herhalen, voordat de ander doet wat die moet doen?
- Heb je het idee macht nodig te hebben om de ander mee te krijgen?
- Stuit je soms op weerstand, weigering of demotivatie?

Wil jij anderen gemakkelijker meekrijgen en zelf minder beïnvloedbaar zijn, dan is deze training voor jou!

Deze training is effectief ten behoeve van: communicatie, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven,  coaching, consultancy en sales.

RESULTATEN
* Jij vergroot de kans, dat jij de ander op zodanige wijze meekrijgt dat de ander:
 - jouw advies of feedback zelf ook graag wil opvolgen;
 - zelf graag wil veranderen in de door jou gewenste richting;
 - vanuit eigen keuze akkoord gaat met jouw voorstel.
* Je kunt voorspellen wanneer je weinig tot geen kans maakt, dat de ander verandert.
*Je bent minder beïnvloedbaar, door inzicht in eigen motivatoren en triggers.

INHOUD TRAINING
Het onderstaande wordt steeds van twee kanten belicht: invloed en beïnvloedbaarheid.
- Het IMPACT- Beslismodel®: de 6 fasen van het beslisproces en 6 technieken t.b.v. besluitvorming.
- Het zodanig brengen van jouw boodschap, dat iemand aanhaakt en wil blijven luisteren.
- Het achterhalen van persoonlijke motivatieredenen, zorgen en behoeften.
- Het kunnen onderscheiden van en adequaat inspelen op: demotivatie, onzekerheid en zorgen.
- Het 'vertalen' van jouw doelstellingen naar persoonlijke motivatoren van de ander.
- Het vergroten van de motivatie tot veranderen/akkoord geven.
- Het aanzetten tot: actie, akkoord, het opvolgen van feedback of advies.
- Eigen triggers achterhalen die zorgen voor beïnvloedbaarheid en hoe dit te reduceren.

PS  Deze training richt zich op feedback voor de structurele verandering. De feedbackvormen: de tip ter verbetering, correctieve feedback, de drie Koninklijke keuzes en het impactvolle compliment worden kort aangestipt. 

WERKWIJZE
Je kiest een situatie waarin je feedback/advies wilt geven of een voorstel wilt doen of waarin het nog niet gelukt is. Tijdens de training krijg je praktische handvatten, waarmee je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. 

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum
Vr 21 juli

Tijden
9.30-17.00u

Locatie
Markstraat 29
4844CN Terheijden
(Breda)- NL

Investering 
€ 357,00* 
(zie voorwaarden 

in de brochure)


PS Deze training verzorgen wij ook incompany.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}