Tag Archives for " Management "

​Invloed en eigen beïnvloedbaarheid

Feedback, MOtiveren en invloed op besluitvorming

Trigger de ander zodanig, dat hij of zij vanuit eigen motivatie jouw feedback opvolgt of akkoord wil gaan.

Jouw voorstel of feedback kan nog zo goed zijn, het is uiteindelijk de ander die er wel of niet iets mee doet. Trigger de persoonlijke motivatoren van de ander en vergroot hierdoor de kans op de door jouw gewenste uitkomst.

- Wil jij dat mensen sneller meewerken of akkoord geven op je voorstel?
- Wil jij dat ze jouw feedback en adviezen beter opvolgen?
- Ga jij soms akkoord terwijl je achteraf, liever nee had gezegd?

- Moet je jouw boodschap steeds herhalen, voordat de ander doet wat die moet doen?
- Heb je het idee macht nodig te hebben om de ander mee te krijgen?
- Stuit je soms op weerstand, weigering of demotivatie?

Wil jij anderen gemakkelijker meekrijgen en zelf minder beïnvloedbaar zijn, dan is deze training voor jou!

Deze training is effectief ten behoeve van: communicatie, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven,  coaching, consultancy en sales.

RESULTATEN
* Jij vergroot de kans, dat jij de ander op zodanige wijze meekrijgt dat de ander:
 - jouw advies of feedback zelf ook graag wil opvolgen;
 - zelf graag wil veranderen in de door jou gewenste richting;
 - vanuit eigen keuze akkoord gaat met jouw voorstel.
* Je kunt voorspellen wanneer je weinig tot geen kans maakt, dat de ander verandert.
*Je bent minder beïnvloedbaar, door inzicht in eigen motivatoren en triggers.

INHOUD TRAINING
Het onderstaande wordt steeds van twee kanten belicht: invloed en beïnvloedbaarheid.
- Het IMPACT- Beslismodel®: de 6 fasen van het beslisproces en 6 technieken t.b.v. besluitvorming.
- Het zodanig brengen van jouw boodschap, dat iemand aanhaakt en wil blijven luisteren.
- Het achterhalen van persoonlijke motivatieredenen, zorgen en behoeften.
- Het kunnen onderscheiden van en adequaat inspelen op: demotivatie, onzekerheid en zorgen.
- Het 'vertalen' van jouw doelstellingen naar persoonlijke motivatoren van de ander.
- Het vergroten van de motivatie tot veranderen/akkoord geven.
- Het aanzetten tot: actie, akkoord, het opvolgen van feedback of advies.
- Eigen triggers achterhalen die zorgen voor beïnvloedbaarheid en hoe dit te reduceren.

PS  Deze training richt zich op feedback voor de structurele verandering. De feedbackvormen: de tip ter verbetering, correctieve feedback, de drie Koninklijke keuzes en het impactvolle compliment worden kort aangestipt. 

WERKWIJZE
Je kiest een situatie waarin je feedback/advies wilt geven of een voorstel wilt doen of waarin het nog niet gelukt is. Tijdens de training krijg je praktische handvatten, waarmee je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. 

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum
Vr 21 juli

Tijden
9.30-17.00u

Locatie
Markstraat 29
4844CN Terheijden
(Breda)- NL

Investering 
€ 357,00* 
(zie voorwaarden 

in de brochure)


PS Deze training verzorgen wij ook incompany.

Constructief Beïnvloeden

CONSTRUCTIEF BEÏNVLOEDEN

Wil jij mensen gemakkelijker meekrijgen, zodat de ander enthousiast wordt voor jouw idee, akkoord gaat met jouw voorstel, jouw feedback en advies opvolgt, jouw product koopt, etc. Hoe beter je begrijpt hoe mensen tot een besluit komen, hoe groter de kans dat je de ander gemakkelijker mee krijgt. In deze training staat het IMPACT-Decisionmodel® centraal.

Dit model toont de zes vragen die mensen zichzelf stellen om tot een besluit te komen en zes effectieve strategieën om je gesprekspartner gemakkelijker te laten beslissen. Deze training richt zich op een effectieve wijze van beïnvloeding, gericht op de intrinsieke motivatie van de ander.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Di 2 apr + di 9 apr, 10-17u
Terheijden (Breda)


Investering € 599,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)


Deze training geven veel als incompany training.

Een krachtige boodschap

EEN KRACHTIGE BOODSCHAP

Direct toepasbare technieken voor het krachtig brengen van jouw boodschap, het boeien,  binden en enthousiasmeren van het publiek, op een zodanige wijze dat zij datgene met jouw boodschap doen, wat jij voor ogen hebt, waardoor jij jouw doel stellingen realiseert. T.b.v. advisering, mening geven, presentaties, debatteren, lezingen, presentaties, workshops en trainingen. Gegarandeerd zichtbaar resultaat!

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 
Deze training wordt overwegend incompany gegeven.

Heb je interesse om deel te nemen aan een open training, informeer dan wanneer deze training ingepland wordt.

Motiverende feedback

MOTIVERENDE FEEDBACK

De standaard manier van feedback geven is vaak gericht op de extrinsieke motivatie en de negatieve gevolgen voor de organisatie en de persoon. De vraag is of de ontvanger deze feedback (ook voor de lange termijn) ter harte neemt.

De kans is groot dat de feedbackgever dezelfde feedback vaker moet herhalen, omdat hij zich richt op een externe motivatie en een negatief gevolg. Wij leren uw medewerkers feedback te geven, gericht èn aansluitend op de intrinsieke motivatie of wel de belangen van de ontvanger, zodat de ontvanger intrinsiek gemotiveerd wordt en de feedback (ook op de lange termijn) in de praktijk brengt. De feedbackgever ziet direct resultaat van zijn feedback.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

training 

Datum volgt
Terheijden (Breda)
00:00 uur

Investering € ,- 
(zie voorwaarden 

in de brochure)

Verschil in focus: positie/prestatie/relatie

VERSCHIL IN FOCUS: positie / prestatie / relatie (PPR)

Direct meer invloed, meer betrokkenheid en sneller resultaat!

Soms heb je aan één woord genoeg. Soms lijkt het onbegrijpelijk waarom de ander:
- jouw boodschap totaal anders oppakt dan jij bedoelt;
- ineens dwarsligt of heel emotioneel reageert;
- afhaakt als jij iets interessants vertelt.

Het goede nieuws: Tussen wie dit gebeurt is voorspelbaar én te voorkomen. Mensen met een andere focus interpreteren eenzelfde uiting totaal anders. Wat door de één gerespecteerd wordt, wordt door de ander geminacht en andersom. De interpretatie-verschillen zijn voorspelbaar én oplosbaar met het PPR-vertaalwoordenboek.

Wil jij meer invloed op de sfeer en uitkomst van gesprekken, dan is deze training voor jou!

PPR is effectief ten behoeve van: communicatie, samenwerking, sales, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven, W&S, mediation, coaching en team-effectiviteit.

PPR-communicatiemodel, verschil in focus, management, leidinggeven, team, teameffectiviteit, communicatie, Smart Difference, Karlijn Vrolijk, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, NLP, metaprogramma, denkpatronen, gedragsstijlen, communicatiestijlen, positie/prestatie/relatie

INHOUD OPEN TRAINING   (voor teams: inhoud op maat)
- Per focus: het woordgebruik, de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen.
- Het PPR-vertaalwoordenboek van de voorspelbare interpretatie-verschillen.
- Het vertalen van jouw boodschap naar de focus van je gesprekspartner en andersom.
- De opbouw van feedback, een advies of voorstel, afgestemd op de voorkeursfocus.

RESULTATEN
- Minder miscommunicatie, onbegrip, conflicten en weerstand.
- De ander begrijpt jouw boodschap en andersom.
- Jij kunt de dynamiek tussen mensen voorspellen en sturen.
- Voorstellen, feedback, instructies, adviezen worden opgevolgd.
- Je hebt meer invloed op de sfeer en de uitkomst van gesprekken.

RESULTATEN (voor leidinggevenden/teams):
- Afname van frustraties, irritaties, fouten, stress, ziekteverzuim.
- Meer onderling begrip en een gezamenlijke taal.
- Verbetering van de communicatie, de sfeer en de samenwerking.
- Effectiever motiveren, aansturen en ontwikkelen van medewerkers.
- Een effectievere taak- en klantverdeling op basis van voorkeursfocus.

RESULTATEN PER FOCUS én VOOR TEAMS
Mensen met een andere voorkeur lopen tegen andere problemen aan. Zij behalen ook andere resultaten met de training. Zie hier per voorkeur in focus én voor teams, herkenbare problemen en de resultaten die je met deze training realiseert. 

KENNISMAKINGSWORKSHOP PPR
Regelmatig verzorgen wij een kennismaking 'Verschil in focus: positie/prestatie/relatie (PPR)'. Deze is gratis voor managers, directeuren, teamcoaches en personeelsadviseurs. Ga hier naar data en de beschrijving.

REFERENTIES
"Heel helder, direct toepasbaar en wat een mogelijkheden! Zowel voor quick-wins als duurzame verbetering!" Nicole Loeffen, Mind-Act.

"Dit is de meest effectieve training die ik de laatste jaren gevolgd heb. Ik heb hier dagelijks voordeel van, juist omdat hij zo praktisch is. Er blijven kwartjes vallen." Job Kruyswijk, Accountmanager Nederland.

"Er ging geen wereld, maar een universum voor me open!" projectmedewerker.

"Het gemak waarmee Karlijn de dynamiek op basis van zeer geringe informatie bloot legt is ongelofelijk. Met de aanpassingen in mijn communicatie boekte ik direct succes!" Frans Kieftenbelt, directeur Hanos Den Haag/Delft.

"Na een beknopte uitleg van irritaties binnen ons MT, legde Karlijn direct bloot wat er binnen het team speelde. Binnen een half uur waren de verschillen niet alleen binnen het team, maar ook tussen de afdelingen en klanten helder. Na 2 uur waren we unaniem van oordeel dat we dit bedrijfsbreed willen uitrollen." Landelijk manager.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Neem contact op met Karlijn Vrolijk +31 (0)6 52 680 330 of via mail.


DATA 2-daagse training: 
- Wo 13 sept + wo 4 okt

Wij geven deze training ook voor teams en/of incompany.

Tijden
van 10-17 uur.

Locatie
Terheijden (bij Breda)

Investering
€ 947,00* (zie voorwaarden 
in de brochure)

Dag 1: 1 trainer
Dag 2: 2 trainers

Informeer voor teams en incompany voor onze tarieven.

Informatie:
Karlijn Vrolijk
via mail
+31 (0)6 52680330Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen

DENKPATRONEN, COMMUNICATIE- EN GEDRAGSSTIJLEN
Deze training is zeer breed toepasbaar!

Mensen hebben hun voorkeur in denkpatronen. Denkpatronen zijn herkenbaar aan uitspraken, gedrag, kwaliteiten en valkuilen. Het hanteren van tegengestelde denkpatronen leidt vaak tot irritatie, onbegrip en helaas ook tot conflicten. Deze zijn met inzichten van deze training, gemakkelijk te voorspellen en te voorkomen. Daarbij kun je bepalen welke taken/functies goed bij iemand/jezelf passen of juist niet.

- Praat je weleens langs elkaar heen?
- Merk je weleens dat mensen afhaken, terwijl jij uitleg of toelichting geeft?
- Wil jij snel kunnen herkennen welke kwaliteiten en valkuilen jij en anderen hanteren?
- Wil jij de dynamieken tussen mensen kunt herkennen én sturen?
- Wil jij effectiever communiceren en samenwerken?
Zo ja, dan is dit de training voor jou!

Inzicht in denkpatronen is effectief ten behoeve van: communicatie, samenwerking, sales, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven, W&S, mediation, coaching en team-effectiviteit.

RESULTATEN
- Gesprekken en samenwerking verlopen soepeler en effectiever.
- Je kunt écht contact maken en een sfeer van vertrouwen creëren.
- Je kunt weerstand, irritaties en conflicten voorspellen, ombuigen of voorkomen.
- Je krijgt gemakkelijker meer informatie en meer gedaan van anderen.
- Je kunt voorspellen welke taken/functie bij jou en anderen passen.

INHOUD DAG 1:
- Per denkpatroon: het taalgebruik, gedrag, de kwaliteiten, valkuilen, passende functies/taken.
- Het herkennen van en het afstemmen van jouw communicatie op je gesprekspartner.
- Inzicht in welke taken bij jou en je collega's passen.
- In deze training behandelen we de denkpatronen:
  - globaal/specifiek;
  - procedures/opties;
  - vermijden/bereiken;
  - voldoet niet/voldoet wel;
  - interne/externe referentie;
  - pro-actief/re-actief;

INHOUD DAG 2:
Aanvulling en verdieping op dag 1 met de denkpatronen:
- concept/structuur/gebruik
- zelf/wij/ander
- coöperatief/nabijheid/onafhankelijk
- leidend/zelfregulerend/volgend
- mensen / informatie / activiteiten / dingen / plaats
- visueel / auditief / voelen-doen (beknopt)

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

DATUM training
Dag 1: vr 16 juni 2023
Dag 2: vr 30 juni 2023 

Dag 1 en 2 zijn los te volgen. Dag 2 kan alleen na dag 1.

Tijden:
van 10-17u.

Locatie:
Smart Difference
Markstraat 29
4844CN Terheijden - NL
(vlakbij Breda)

Investering:
€ 327,00*
zie voorwaarden in de brochure.

Deze training verzorgen wij zowel als open training en ook als incompany-, als teamtraining.

Effectief communiceren

EFFECTIEF COMMUNICEREN

Soms komt onze communicatie niet over zoals wij dat zelf graag zouden willen en soms gaat het (onbewust) heel goed. 

Onderdelen die in deze training uitgebreid aan bod komen: effectief luisteren, écht contact maken met de ander, verbale en non-verbale communicatie, congruentie en incongruentie en tips voor effectief en motiverend taalgebruik. In deze training leren de deelnemers hoe zij hun communicatievaardigheden bewust(er) kunnen toepassen, zodat ze vaker het gewenste effect verkrijgen.

aanvullende trainingen
Vragen?

Vragen over deze training? Stel ze via ons contactformulier.

InCompany training op aanvraag